دغدغه حل مسئله خیلی از اوقات انعکاسی از ناتوانی در فهم مسئله است                       ::                       تيزبينی با ريزبينی متفاوت است.                       ::                       آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)                       ::                       غمناکترین لحظه زندگی را با کسی تجربه می کنی که شیرین ترین خاطرات زندگی را با او داشتی ... (شکسپیر)

اطلاعیه ها
مشاوره آماری 1394/6/15

 

راهنمای ثبت سفارش تحلیل آماری :

1- ابتدا فرضیات و سوالات تحقیق، پرسشنامه، نمره پرسشنامه و کلیه داده های مورد نیاز را به ایمیل  (moghtader.parviz@gmail.com ) ارسال نمایید.

2- سپس با شماره 09143089853 تماس حاصل نمایید.


ایمیل:moghtader.parviz@gmail.com 

شماره تماس: 09143089853

تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با Minitab

تحلیل آماری با SAS

تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه‌ها و محاسبه پایایی و قابلیت اعتماد آنها به کمک آلفای کرونباخ

تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز

تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه‌ها، طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌ها

تحلیل همبستگی ( ضریب همبستگی پیرسون-ضریب همبستگی اسپیرمن و …)

 

تحلیل رگرسیون (ساده – چندگانه )

آزمون نرمال بودن داده ها(کولموگروف-اسمیرنوف) به همراه رسم نمودار توزیع

تعیین و برازش توزیع داده ها به کمک آزمون های آماری

آزمون‌های فرض مقایسه میانگین‌ها (یک جامعه ، دو جامعه ، مقایسه زوجی)
آزمون استقلال متغیرها
آزمون های ناپارامتریک(آزمون علامت، ویلکاکسون، یومن ویتنی،کای دو(خی دو)، کروسکال والیس، فریدمن)
آزمون های تعقیبی دانکن و LSD
تحلیل توصیفی داده‌ها و رسم انواع نمودارها (محاسبه میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی، میانه، مد، چندک‌ها)

تحلیل واریانس (مقایسه میانگین‌های چند جامعه)

انجام پایان نامه های مدیریت، اقتصاد

محاسبه، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی،.... برای رشته های علوم پزشکی

راهنمای ثبت سفارش تحلیل آماری :

1- ابتدا فرضیات و سوالات تحقیق، پرسشنامه، نمره پرسشنامه و کلیه داده های مورد نیاز را به ایمیل  ( moghtader.parviz@gmail.com ) ارسال نمایید.

2- سپس با شماره 09143089853 تماس حاصل نمایید.


ایمیل:moghtader.parviz@gmail.com 

شماره تماس:۰۹۱۴۳۰۸۹۸۵۳

راه اندازی کتابخانه دیجیتال مکتب خانه 1394/6/9

با احترام به اطلاع بازدید کنندگان سایت مکتب خانه میرساند کتابخانه دیجیتال سایت راه اندازی شد.

 

نظرسنجی
به نظر شما کیفیت سایت چگونه است؟


آمار سایت
تعداد کل بازدید کنندگان:37298
تعداد بازدید کنندگان امروز:11
تعداد بازدید کنندگان ماه جاری:190
تعداد بازدید کنندگان سال جاری:2252

عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نمائید
 
برو به سمت بالا